INTEGRIRANI SPORTSKI PROGRAM U VRTIĆU

Tijekom perioda ožujka i travnja 2022. naš vrtić „Zvjezdice“ sudjelovao je u zajedničkoj edukaciji s dječjim vrtićima iz mjesta Tribunj, Primošten i Murter pod nazivom

Sportski moduli-integrirani sportski program u dječjim vrtićima

 Organizator: „Play 2 day“ by day – Emil Lordanić prof. fiz.kul.

Program se proveo kroz 8 modula od koji svaka dva u određenom vrtiću. Tako je u našem vrtiću „Zvjezdice“ održan 7 i 8 modul. u periodu 08. i 09.04.2022.

U edukaciji sudjelovale su odgojiteljice, ravnateljica, zdravstvena voditeljica i pedagoginja. Cilj edukacije je bio upoznavanje i usvajanje metoda rada kineziologa u dječjem vrtiću te prilagodba svakodnevnih aktivnosti sportskom načinu rada s djecom rane i predškolske dobi.

Kineziološke odrednice programa:  

 • razvoj svijesti djeteta o ulozi i značaju svakodnevne tjelovježbe za sadašnji trenutak i za kvalitetu i zdrave stilove življenja u budućnosti
 • poticanje razvoja motoričih sposobnosti: koordinacije,snage,preciznosti,brzine,izdržljivosti, ravnoteže i fleksibilnosti
 • razvoj motoričkih vještina – tehnike pojedinih sportskih disciplina

<Osnovne karakteristike programa:

 • integriran u redoviti program
 • multidisciplinaran
 • igra – osnovna metoda učenja
 • svakodnevni treninzi
 • četiri puta tjedno (55-60 min)
 • pravilna prehrana
 • ekološka orijentacija
 • gostovanje poznatih sportaša
 • ogledni nastupi djece
 • izleti
 • posjete sportskim terenima

uvjeti realizacije

 • dva kineziologa i jedan odgojitelj na satu
 • pripremljena djeca i odgojitelji (sportska odjeća,bez nakita,skupljena kosa… )
 • plan i program ( usklađenost s redovitim programom i kurikulumom )
 • prilagoditi opterećenje dobi djece i njihovim mogućnostima
 • dvije dvorane (jedna dvorana i predprostor pretvoren u vježbalište)
 • selekcija i permanentna edukacija trenera
 • prilagođena oprema dobi djece (sigurna, s potrebnim a-testovima)
 • dijagnostika

struktura treninga

 • zagrijavanje - igra
 • opće pripremne vježbe - igra
 • osnovni elementi dvaju sportova - igra
 • igra

načini rada

 • sigurnost djeteta – sigurno, sretno i zadovoljno dijete ( briga kineziologa i odgojitelja)
 • vremenski optimalno za svako dijete - nema čekanja na red
 • pravo djeteta na odabir  rješenja  zadataka
 • velika frekvencija ponavljanja - veća motivacija kod djece
 • intrizična motivacija kineziologa (mašta,kreativnost..)

integracija

 • integrativnost – povezanost tema u redovitom programu sa kineziološkim planom rada
 • 20 sportova
 • 80 igara

 

 

© D.V. Zvjezdice | izrada: M2