Financijska izvješća

Obrasci financijskih izvještaja 2023


Financijski plan za 2023. g s projekcijama za 2024. i 2025. godinu


Potvrda financijskog izvješća za 2022. godinu


Bilješke uz Financijsko izvješće za 2022. godinu


Financijsko izvješće za 2022. godinu


Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvjezdice“ za 2022 godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu


Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvjezdice“ za 2022 godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu


Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvjezdice“ za 2022 godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu - dopis i obrazloženje


Izmjene finan. plana DV Zvjezdice za 2020 - OPĆI DIO


Izmjene finan. plana DV Zvjezdice za 2020 - POSEBNI DIO


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA ZVJEZDICE ZEMUNIK DONJI za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.g.


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2020. godine


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA ZVJEZDICE ZEMUNIK DONJI za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA ZVJEZDICE ZEMUNIK DONJI za razdoblje 1. siječanj 2020. do 30. rujan 2020.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019.


Financijski plan 2019. - projekcija


Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.

Bilješke uz financijski izvještaj


Financijski plan za 2018. s projekcijoma za 2019. i 2020.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017.


Finacijsko izvješće za 2017.