Dječji vrtić "Zvjezdice"!

Moj je vrtić nobičan cvijet,
Svaka mu je latica jedan dječji svijet.
Listovi su njegovi neobične boje,
A u svakom pupoljku divne priče stoje.
Obavijesti  Jelovnik