O B A V I J E S T o upisu djece u Dječji vrtić Zvjezdice Zemunik Donji u pedagoškoj godini 2023./2024.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u Dječji vrtić Zvjezdice

za pedagošku 2023./2024. godinu, Dječji vrtić Zvjezdice objavljuje:

O B A V I J E S T

o upisu djece u Dječji vrtić Zvjezdice Zemunik Donji u pedagoškoj godini 2023./2024.

A. ZAHTJEVI ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA (dosadašnji korisnici usluga) podnose se:

Od 17. svibnja do 1. lipnja 2023. od 8:00 do 14:00 sati

B. PRIJAVE ZA UPIS DJECE (novoprimljeni) podnose se:

Od 17. svibnja do 1. lipnja 2023. od 8:00 do 14:00 sati

Obrazac zahtjeva i prijave mogu se preuzeti na mrežnoj stranici vrtića.

 

Ispunjeni zahtjevi i prijave mogu se  dostaviti u navedeno vrijeme u  Uredu ravnateljice.

Dokumentacija za upis:

A. Za dosadašnje korisnike:

 1. ispunjen obrazac zahtjeva za nastavak korištenja usluga,
 2. potvrda liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (provjera urednog cijepljenja) ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

B. Za novoprimljene korisnike:

Obavezna dokumentacija

 1. ispunjen obrazac prijave za upis,
 2. preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih djeteta,
 3. dokaz o prebivalištu (preslike osobnih iskaznica oba roditelja),
 4. potvrda liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (provjera urednog cijepljenja) ne starija od mjesec dana od dana podnošenja prijave,
 5. preslika knjižice procijepljenosti djeteta,
 6. potvrda stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (za dijete starije od 3 god.).

Dokumenti o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu

 1. Za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata:

rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata,

 1. za dijete zaposlenog/ih roditelja i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja Prijave) ili za roditelje zaposlene u inozemstvu-ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu,
 2. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:

potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika (ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave),

 1. za dijete samohranog roditelja:

smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili

drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

 1. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje

izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

 1. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu,

 1. za dvoje djece predškolske dobi:

rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih za drugo dijete,

 1. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb,
 2. za dijete korisnika doplatka za djecu:

rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu,

 1. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:

preporuka Centra za socijalnu skrb,

 1. za dijete s teškoćama:

nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija ustanove zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara.

Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću.

Sve informacije možete dobiti na:

Tel: 023/ 351-663

 Mob: 091/3503502

e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                               

 

Ravnateljica

Sandra Milin Bajlo

                                 

© D.V. Zvjezdice | izrada M2