PRIPREMA DJETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU?

spremnost djeteta  za školu znači postići onaj minimum razvojnog stupnja koji djetetu omogućuje da primjereno reagira na zahtjeve škole. Taj prijelaz iz vrtića u školu može biti manje stresan ukoliko roditelji i predškolska ustanova adekvatno pripreme dijete

Prilikom upisa u prvi razred provodi se procjena zrelosti ili spremnosti djeteta za školu. To znači da dijete treba dostići određeni stupanj tjelesnog, intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja, te razviti određene kulturne, higijenske i radne navike da bi moglo izvršavati zadatke koje mu škola postavlja. Ono se za polazak u školu treba pripremiti psihički i fizički, a najveći dio te pripreme odvija se u obitelji.

 

Koje to sposobnosti i vještine treba dijete imati pri upisu u prvi razred ?

 

Motorička spretnost

Krupna motorika - dijete može hodati po ravnoj crti, stajati na jednoj nozi zatvorenih očiju, skakati na jednoj nozi  i sl.

Fina motorika ruku i prstiju (grafomotorika) - sposobnost djeteta da pravilno drži olovku, da precrtava geometrijske oblike kao kvadrat , krug, pravokutnik, trokut, povlači ravne, kružne, valovite linije, izrezuje škarama jednostavne oblike itd.

 

Prostorni odnosi

Dijete treba razumjeti prostorne odnose: desno, lijevo, gore, dolje, ispred, iza,u, ispod, iznad i sl.

 

Vremenski odnosi

Dijete treba razumjeti : prije, poslije, jutro, podne, večer, te po mogućnosti znati nabrajati dane u tjednu.

 

Snalaženje s brojevima

Poželjno je da dijete broji najmanje do 10, da uspoređuje brojeve do 10 (što je veće- manje), da zna zbrajati i oduzimati unutar skupa od 5 elemenata pomoću prstiju, da prepoznaje brojeve do 10 i sl.

 

Boje

Dijete treba prepoznavati i imenovati osnovne boje : crvenu, žutu, plavu, zelenu, bijelu , crnu,  boju

 

Govor i rječnik

Dijete treba pravilno izgovarati sve glasove ( dozvoljeno je umekšano izgovaranje nekih glasova - č, ž, š, s, c zbog ispadanja mliječnih zubi). Ukoliko dijete i nakon pete godine nepravilno izgovara pojedine glasove ili ima nekih drugih odstupanja u govoru, potrebno je obratiti se logopedu. Razvijenost govora jako je važna za usvajanje početnog čitanja i pisanja

Dijete treba biti u stanju prepričati kraći događaj ili ispričati priču prema slikama. Pri tome se obraća pažnja na gramatičku strukturu rečenice - koristi li dijete ispravno jedninu, množinu, rod , padež, veznike itd.

Zatim, može li dijete pravilno ponoviti rečenicu od 5-6 riječi i odgovoriti na pitanja vezano uz nju.

Da li je razvijena glasovna osjetljivost : sposobnost rastavljanja riječi na glasove i sastavljanje riječi npr. M-O-R-E, K-U-Ć-A, M-A-M-A…To se zove glasovna sinteza i analiza, koja je neobično važna za usvajanje tehnike čitanja i pisanja.

 

Koncentracija i pažnja

Očekuje se da dijete može usmjeriti pažnju na zadatak 15 minuta, a na igru i do 60 minuta uz kratke otklone pažnje.

Emocionalna zrelost:        Znači da dijete ima određenu stabilnost i sposobnost samokontrole, da može prihvatiti pohvale ali i neuspjeh, te da se može odvojiti od roditelja tijekom procjene psihofizičke zrelosti.

Socijalna zrelost:   Dijete treba znati svoje osobne podatke: ime prezime, adresu, broj telefona, imena ukućana, imena prijatelja, put od kuće do škole, kako prijeći cestu i sl. Socijalna zrelost uključuje vještinu prihvaćanje autoriteta, te vještinu komunikacije s vršnjacima.


Samostalnost:      Dijete treba znati samo se obući, obuti, zavezati cipele, samostalno ići na WC, brinuti se o svojim stvarima, školskom priboru itd.  Dijete koje nije u stanju voditi brigu o sebi, teško će prihvaćati školske obveze i zadatke

 

Što svaki roditelj uz potporu odgajatelja može učiniti?

 

 1. REDOVITO RAZGOVARATI S DJETETOM; POZORNO SLUŠATI KAD IM DIJETE OBJAŠNJAVA; SVAKODNEVNO POTICATI DIJETE NA RAZGOVOR.
 2. OSIGURATI DJETETU VRIJEME I MJESTO ZA AKTIVNOSTI U KUĆI.
 3. HRABRITI I POTICATI DIJETE DA USTRAJE U KUĆNIM OBVEZAMA!BITI DOSLJEDNI U STVARANJU RADNIH NAVIKA!
 4. POTICATI DIJETE NA SAMOSTALNO OBAVLJANJE ZADATAKA.
 5. POTICATI GA NA STVARANJE SOCIJALNIH ODNOSA.
 6. SUDJELOVATI U INFORMACIJAMA,RODITELJSKIM SASTANCIMA I EDUKACIJAMA,TE PRATITI POTREBNU LITERATURU.
 7. AKTIVNO SUDJELOVATI U AKTIVNOSTIMA VRTIĆA.
 8. UKLJUČIVATI DIJETE U ODGOVARAJUĆE OBITELJSKE IGRE I DRUGE AKTIVNOSTI KOJE RAZVIJAJU VJEŠTINE(MANIPULATIVNE,REPREZENTATIVNE I STRUKTURIRANE IGRE S PRAVILIMA).
 9. SMANJITI VRIJEME PROVEDENO PRED TELEVIZIJOM, A VIŠE VREMENA PROVODITI U ŠETNJI,RAZGOVORU ILI IGRI S DJETETOM
 10. ČITATI DJETETU PRIČE, SLIKOVNICE, POTICATI GA NA PREPRIČAVANJE;BOJATI I CRTATI S DJETETOM!
 11. NE PLAŠITI GA SA ŠKOLOM I ŠKOLSKIM OBVEZAMA, ALI I NE IDEALIZIRTI,VEĆ PREDSTAVITI ŠKOLU U REALNOM SVJETLU.
 12. NE DOPUSTITI DA ŠKOLSKA OCJENA BUDE MJERILO VRIJEDNOSTI VAŠEG DJETETA!
 13. SVAKODNEVNO MU ISKAZIVATI NJEŽNOST,PRIHVAĆANJE I LJUBAV.
 14. NE NAMEĆATI DJETETU ŠKOLSKE OBAVEZE(MATEMATIČKE ZADATKE, RADNE BILJEŽNICE I SL.) PRIJE VREMENA! BIT ĆE VREMENA ZA RADNE OBAVEZE KAD KRENE U ŠKOLU.
 15. OSTAVITE DJETETU VREMENA ZA IGRU! NE ZABORAVITE: IGRA JE STALNA POTREBA DJETATA. ONA NE PRESTAJE POLASKOM DJETETA U ŠKOLU!

 

VAŽNO JE ZNATI:

 • DJECA KOJA USPJEŠNO I BEZBOLNO PRIJEĐU IZ PREDŠKOLSKE USTANOVE U OSNOVNU ŠKOLU POKAZUJU TENDENCIJU ZADRŽAVANJA VISOKE RAZINE SOCIJALNIH KOMPETENCIJA I ŠKOLSKIH POSTIGNUĆA.(Pianta,and Cox 1999;Luster and McAdoo,1996;Shepard)
 • PRIPREMA ZA ŠKOLU NIKAKO NE ZNAČI“NAUČITI DJECU ČITATI I PISATI U DJEČJEM VRTIĆU“JER ĆE TO RADITI U ŠKOLI SA ZA TO OSPOSOBLJENIM STRUČNJAKOM!
 • AKO SE DIJETE IMALO PRILIKE OSVJEDOČITI DA NJEGOVI RODITELJI I ODGAJATELJI CIJENE ŠKOLU KAO NEŠTO VRIJEDNO I VAŽNO,AKO ČUJE DA JE ZNANJE KOJE TAMO STJEČE ZNAČAJNO ZA ŽIVOT,ONO OSJEĆA DA JE TO TAKO JER NAM VJERUJE PA TO ONDA POSTAJE I NJEGOV STAV PREMA ŠKOLI.
 • SVA SE DJECA RAZLIKUJU I NEĆE SVA IMATI JEDNAKO RAZVIJENE NAVEDENE OSOBINE. NEKE ĆE SE OSOBINE NAGLO RAZVITI U NAREDNIM MJESECIMA ,A I LJETO PRED POLAZAK U ŠKOLU DONIJET ĆE NEKA RAZVOJNA IZNENAĐENJA.
 • RESPEKTIRAJTE VAŽNU ULOGU IGRE U PRIPREMI ZA ŠKOLU,ONA JE POTREBA DJETETA ALI I SREDSTVO UČENJA!

 

                                                                           PEDAGOGINJA: MAJA BLASLOV NADINIĆ

 

 

© D.V. Zvjezdice | izrada M2