Dječji vrtić "Zvjezdice"

Vrtić „Zvjezdice“  osnovala je Općina Zemunik Donji 2008. godine.

Općina Zemunik Donji od osnivanja Dječjeg vrtića Zvjezdice aktivno prati rad i izdvaja značajna financijska sredstava kako bi se osigurao što kvalitetniji i sadržajniji program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Radno vrijeme Vrtića je od 6,30 sati ujutro do 16,30 sati poslije podne.

Početkom  2014., godine djelatnost je proširena na  još jednu odgojnu skupinu (jaslice) koje su opremljene najmodernijom opremom koja zadovoljava sve postavljene pedagoške standarde.

Cjelodnevni 10,00 satni program i poludnevni 5,5 satni program odgoja i obrazovanja provodi se u četiri odgojne skupine.


Program pred škole integriran je u redovni program, također se provodi i program ranog učenja engleskog jezika.

Za provođenje programa zadužene su ;

Ravnateljica: Sandra Milin Bajlo
Stručni suradnik (pedagoginja): Maja Blaslov Nadinić
odgojiteljice: Josipa Alvir, Kate Fabijan,Iva Šalina, Katarina Franić, Anđela Šestan, Iva Gulan, Andrea Rogić
Zdravstvena voditeljica: Leona Ćurković

Primarni odgojno obrazovni program obogaćujemo sa sadržajima iz  kulturne baštine i sportskim aktivnostima, pozornost se pridaje brizi za zdravlje djece i njihovom  tjelesnom  razvoju, potičući ih na samostalnost te uvažavajući potrebe djece i roditelja.

Sobe dnevnog boravka djece su organizirane po aktivnostima u kojima djeca mogu u manjim skupinama ili individualno istraživati, i na taj način sami započinjati aktivnosti, imaju slobodu izbora te razvijaju organizacijske i komunikacijske vještine.

Tijekom godine organiziraju se druženja i radionice s roditeljima.

Odgojnim nastojanjima, primjerenim oblicima i metodama rada te poticajnim sadržajima i aktivnostima za cjeloviti rast i razvoj djeteta, u Dječjem vrtiću „Zvjezdice“ odgajaju se zdrava, sigurna i kompetentna djeca.

© D.V. Zvjezdice | izrada: M2