Na temelju čl.1a, 20 i 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19), Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić „Zvjezdice“, članka 19 Statuta dječjeg vrtića „Zvjezdice“,te primjenom Odluke o upisu i mjerilima upisa u dječji vrtić „Zvjezdice“ za pedagošku godinu 2020/21. na prijedlog povjerenstva za upis, Upravno vijeće vrtića donosi rezultate upisa u dječji vrtić „Zvjezdice“za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu djece u Dječji vrtić Zvjezdice za pedagošku 2020./2021. godinu, Dječji vrtić Zvjezdice objavljuje: O B A V I J E S T  o upisu djece u Dječji vrtić Zvjezdice Zemunik Donji u pedagoškoj godini 2020/2021.

Stranica 2 od 2

© D.V. Zvjezdice | izrada M2