Obavijest o upisu djece u vrtić za 2022./2023.

Temeljem odluke Upravnog vijeća o upisu djece u Dječji vrtić „Zvjezdice“

za pedagošku 2022./2023. godinu, Dječji vrtić „Zvjezdice“ objavljuje:

O B A V I J E S T

o upisu djece  u  Dječji vrtić „Zvjezdice“ u Zemuniku Donjem.

Upis djece u Dječji vrtić „Zvjezdice“ provoditi će se od

09. svibnja do 27. svibnja 2022 godine.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić  „Zvjezdice“  možete preuzeti na službenoj  web stranici Dječjeg vrtića „Zvjezdice“.

 www.dv-zvjezdice.hr 

Pravo na upis imaju djeca od prve godine života do polaska u školu, koja imaju prebivalište na  području Općine Zemunik.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je sljedeća:

  • Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta
  • Elektronički zapis o radnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje oba roditelja/skrbnika
  • Potvrdu stomatologa o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (za djecu stariju od 3 godine)
  • Presliku iskaznice imunizacije djeteta
  • Preslika medicinske dokumentacije za dijete sa zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (npr. specijalistički nalazi i preporuke u slučaju alergija, kroničnih bolesti, nalazi logopeda, psihologa, fizijatra...)
  • Preslika osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika
  • Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom pregledu (izdaje pedijatar)

 

Upis u upisnom roku provodi i odluku donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u Vrtić.

Zahtjev se predaje u jutarnjim satima (07.30-12.00) u uredu ravnateljice (n/r pedagoginji, ravnateljici ili zdravstvenoj voditeljici)

Rezultati upisa biti će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Zvjezdice“.

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefon : 023/ 351-663

e- mail  : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravno vijeće Dječjeg  vrtića

                                  „Zvjezdice“

© D.V. Zvjezdice | izrada M2