Rezultati upisa za 2023/2024. godinu

Rezultati upisa u Program odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Zvjezdice objavljeni su na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Zvjezdice.

Prema čl. 2 Pravilnika o upisu, roditelji mogu na listu prvenstva izjaviti pisani prigovor u roku od 8 dana od objave rezultata. Prigovor se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se osobno ili putem elektroničke pošte. 

© D.V. Zvjezdice | izrada M2